Anunt Decizie Incadrare APM Cluj

S.C. GLASS MINERAL S.R.L., titular al proiectului – Amplasare linie uscare nisip -, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj incadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Amplasare linie uscare nisip”, propus a fi amplasat in comuna Sinpaul, sat Mihaiesti, extravilan, judetul Cluj.

Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care ofundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj din CaleaDorobantilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel.0264410722, fax 0264410716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni-joi intre orele 09:00-14:00 si vineri intre orele 09:00-12:00, precum si la adresa de internetoffice@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj.