ANUNT 22.07.2015

S.C. GLASS MINERAL S.R.L. titular al proiectului Linie de preparare a nisipurilor caolinoase si silicioase, anunta publicul interesat asupra luarii de catre APM Cluj a deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Linie de preparare a nisipurilor caolinoase si silicioase”, amplasat in extravilanul localitatii Sinpaul, comuna Sinpaul, judetul Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobantilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod postal 400609, tel. 0264410722, fax 0264410716, e-mail office@apmcj.anpm.ro in zilele de:

  • luni intre orele 9,00-16,30
  • marti-miercuri-joi intre orele 9,00-14,00
  • vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la adresa de internet office@apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.”